• youtube
  • facebook

Một thoáng Lai Châu

Một tỉnh vùng cao, đường xá đi lại khó khăn, nhưng cũng chính những đặc điểm đó đã tạo cho Lai Châu những cảnh đẹp làm đắm say du khách.

Cầu Hang Tôm và Cầu Lai Hà

Dãy Hoàng Liên nhìn từ cánh đồng Bình Lư

Dãy Hoàng Liên nhìn từ cánh đồng Bình Lư

Thác Tác Tình

Thác Tác Tình

Đèo Hồng Thu Mán


Bên dòng Nâm Na

create

Nguyễn Đỗ Lâm / vnexpress.net

Short URL: http://tinmoi.tintuc.vn/viewID/257087