• youtube
  • facebook

Hải Phòng: Xây dựng thêm 15 khu công nghiệp mới

Trong giai đoạn 2021-2025, thành phố triển khai xây dựng thêm 15 khu công nghiệp mới với tổng diện tích trên 6.200ha.

Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền đang san lấp mặt bằng thực hiện giai đoạn 2.

Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền đang san lấp mặt bằng thực hiện giai đoạn 2.

 

Trong đó có 6 khu công nghiệp đang tập trung triển khai các thủ tục thành lập mới với tổng diện tích 2.758ha. Cụ thể, dự án Khu công nghiệp Xuân Cầu (dịch vụ sau cảng) với diện tích 752ha nằm trong Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quyết định chủ trương đầu tư ngày 1/4/2021. 5 dự án: Khu công nghiệp Nam Tràng Cát, Khu công nghiệp Thủy Nguyên, Khu công nghiệp Tiên Thanh, Khu công nghiệp Tràng Duệ mở rộng, Khu công nghiệp Giang Biên 2 nộp hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

9 dự án đang hoàn thiện các quy trình, thủ tục để triển khai (tổng diện tích 3.466ha) là Khu công nghiệp Cầu Cựu, Khu công nghiệp An Hòa, Khu công nghiệp An Hưng - Đại Bản, Khu công nghiệp Vinh Quang, Khu công nghiệp Ngũ Phúc - Kiến Thụy, Khu công nghiệp Sao Mai (Tiên Lãng 1), Khu công nghiệp đóng tàu Vinh Quang (Tiên Lãng 2), Khu công nghiệp Đảo Cái Tráp, Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền (giai đoạn 2).

 

create

Đại Vũ / baoxaydung.com.vn

Nguồn: https://baoxaydung.com.vn/hai-phong-xay-dung-them-15-khu-cong-nghiep-moi-321093.html

Short URL: http://tinmoi.tintuc.vn/viewID/1283701